CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI NGÂN HÀNG

ĐẢNG ỦY KHỐI NGÂN HÀNG »

Văn phòng Đảng ủy khối Ngân hàng Thành phố

Tính đến tháng 11 năm 2013, Văn phòng Đảng ủy khối Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh gồm 05 đồng chí, trong đó có Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng, 01 Chuyên viên, 01 Cán sự và 01 nhân viên.
(còn tiếp...)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: